Verksamhet

Lidbeckska Stiftelsen är en stiftelse som sedan starten stödjer verksamheten vid Margretelunds behandlingshem men därutöver även fördelar bidrag till enskilda, grupper och verksamheter som bedöms ligga i linje med stiftelsens stadgar. Vill du veta mer om vem/vilka som kan söka och hur det går till, klicka på "Ansökan".

Styrelsen består av 5 personer:
- Kjell Almlöf, ordf (utsedd av Länsstyrelsen)
- Tommy Larsson, vice ordförande (utsedd av Lidköpings kommun)
- Kristina Classon (utsedd av Lidköpings kommun)
- Göran Larsson (utsedd av landstinget/Västra Götalandsregionen)
- Karin Enerbäck (utsedd av Biskopen i Skara Stift)

Matsalen
Ett foto från Lidbeckska stiftelsens 25-årsjubileumsskrift.